Ydelser

Massageordning

Indenfor alle typer af erhverv, uanset om det gælder stillesiddende kontorarbejde eller fysisk belastende arbejde, så kan en professionel massageordning være særlig gunstig for både virksomhed og medarbejdere.

En massageordning er en rigtig god investering i medarbejdernes sundhed og velvære, der er med til at skabe bedre trivsel, øge medarbejdermotivationen og mindske sygefraværet.

Erhvervsvirksomheder, der har fokus på medarbejdertrivsel, erfarer ofte at sundhedsfremmende ydelser har stor betydning for medarbejdernes tilfredshed og arbejdsglæde. Ud over at fastholde dygtige medarbejdere på arbejdspladsen, så giver en sundhedsordning flere fordele såsom reducering af syge og langtidssyge medarbejdere, øget produktivitet, og kvalitet af den enkelte medarbejders arbejde.

Et sundt arbejdsmiljø begunstiger ikke blot den enkelte medarbejder, men hele virksomheden. Derfor er det vigtigt, at gøre sundhed og trivsel til en fælles interesse i hele organisationen.

Vi mener, at medarbejderne er firmaets mest værdifulde ressource, og ved at have fokus på sundhed og velvære, skabes der engagerede og motiverede medarbejdere.

Hos Firmatrivsel får I en professionel og fleksibel massageordning, der bidrager til arbejdsglæden, og som er med til at fastholde, motivere, og tiltrække nye kvalificerede medarbejdere.

Kontakt os for at høre mere

Jeg vil gerne anbefale Peter varmt for sin behagelige, tillidsvækkende måde at takle mine kollegaer på – og såfremt man ønsker det, uddyber jeg gerne på tel. 20828160.

Ole Skadhede

Ejer, Sharp

At være behandler for en kommune med skiftende arbejdstider og arbejdssteder kræver en stor portion tålmodighed og fokusering på de ansattes velvære. Her har Firmatrivsel.dk med deres professionelle tilgang udført opgaven til alles store tilfredshed.

Tina Barløse

Arbejdsmiljøkonsulent, Skanderborg Kommune

Gevinster ved massageordning til erhverv

En god massageordning står ofte øverst på listen over de mest ønskede personalegoder hos mange erhvervsvirksomheder. Massage bidrager til at forebygge, lindre, og behandle gener og skader. Samtidig giver massage medarbejderne en fornyet energi og mentalt overskud.

Medarbejdere, der trives, er sjældnere syge og har en tendens til at blive længere i jobbet. Dette har en dokumenteret effekt på medarbejdernes produktivitet og i sidste ende på virksomhedens bundlinje.

I mange erhverv, er kampen om at rekruttere de mest talentfulde medarbejdere hverdag. Derfor er det nødvendigt at kunne tilbyde enestående medarbejderpleje med attraktive tilbud, som kan tiltrække de mest duelige medarbejdere.

Dertil har erhvervsvirksomheder, med sundhedsordninger som en central del af hverdagen, oftere et bedre arbejdsmiljø med høj medarbejdermoral og glade medarbejdere, der er mere effektive og begår færre fejl. Sundhedsfremme i virksomheden, er derfor medvirkende til en øget medarbejdertilfredshed, som betyder at I som virksomhed bliver mere konkurrencedygtige og opnår et mere lukrativt image.

Der er mange fordele ved at investere i jeres medarbejderes helbred og trivsel. Med en professionel massageordning sender I et stærkt signal om, at Jeres virksomhed tager stort medarbejderansvar i arbejdet med forbedringer af et fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Hos Firmatrivsel får I en effektiv og billig medarbejdergode, der skaber god trivsel til gavn for alle i organisationen.

Øg trivslen og medarbejdertilfredsheden i din virksomhed
Kontakt os i dag 
og få en skræddersyet løsning til netop Jeres behov

Professionel massageordning, der forebygger, lindrer og behandler

Når vi hver dag foretager de samme ensformige bevægelser, ender vi ofte med at arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, hvor risikoen for nedslidning øges. Stillesiddende arbejde kan have negative virkninger, og er ofte grunden til arbejdsrelaterede skader såsom spændingshovedpine, træthed, ømme skuldre og nakkesmerter. Ligeledes er stillesiddende arbejdsstillinger med til at øge risikoen for livsstilssygdomme såsom type 2-diabetes og hjertekarsygdomme.

Et fysisk hårdt arbejde øger også risikoen for akutte arbejdsskader og nedslidning. Et fysisk krævende arbejde, med tunge løft i arbejdstiden, kan medføre lænde- og rygbesvær, problemer med knæ og hofte samt muskel- og skeletbesvær. Hvis der arbejdes i lang tid ad gangen i belastede arbejdsstillinger, og over længere tid, vil disse gener kunne forværre den enkelte medarbejders arbejdsevne markant, og i værste fald resultere i en langtidssygemelding.

På samme måde kan langvarig og vedvarende stress få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred, livskvalitet, og arbejdspræstationer, hvilket er bekosteligt for både erhvervsvirksomhed og den enkelte medarbejder.

Massageordningen til erhverv er en forebyggende og lindrende behandling, hvor medarbejderne selv er med til at forebygge og afhjælpe gener og skader. Hermed får medarbejderne en aktiv rolle i egen behandling, hvor tilbuddet om massage er med til forebygge og afhjælpe stress, anspændthed og smerter.

Hos Firmatrivsel tilbyder vi en effektiv og professionel massageordning, der kan korrigere besværligheder inden, at de går ud over medarbejdernes arbejdspræstationer eller resulterer i sygemeldinger. Og det er en fælles gevinst for både erhvervsvirksomhed og medarbejdere.

Individuelle massageordninger

 

Hos Firmatrivsel får du skræddersyet sundhedsordninger til hele virksomheden. Ud fra den enkelte medarbejders behov og ønsker, så udfører vi målrettede og effektive massage behandlinger, der forebygger, lindrer, og behandler skader.

Vi tilbyder effektive massage behandlinger af 25 – 30 minutters varighed til 225 kr. (vejledende)

For at undgå spildt arbejdstid, så kommer vi direkte ud til Jer på arbejdspladsen. Vi medbringer selv massagebriksen, så det eneste I som virksomhed skal stille til rådighed, er et lokale samt tiden. Medarbejderne skal selv medbringe et lagen samt håndklæde til behandlingen.

Vi tilbyder fleksible ordninger til erhverv, hvor massageordningerne planlægges efter netop Jeres individuelle behov og ønsker. Der er flere forskellige muligheder for, hvordan en firmaordning med firmamassage helt praktisk kan sammensættes i forbindelse med både afregningen, varighed og priser.

Der kan endvidere aftales en demodag uden betaling, så I ved nøjagtig, hvad en sundhedsordning med Firmatrivsel.dk betyder.

Vi tilbyder også specifikke virksomheds-forløb, hvor virksomheden går aktivt ind i at styrke sundheden på arbejdspladsen. Det kunne fx være ved at undervise nogle få medarbejdere i, at blive fanebærere for firmaets sundhedspolitik.

Hvis I er interesseret i at høre mere om de mange muligheder for en massageordning, eller skulle der være spørgsmål til specifikke produkter, så kontakt os allerede i dag.

Forebyg skader og sygefravær hos dine medarbejdere. Skriv til os og lad os hjælpe Jer godt i gang!